Info inzake Tennis & - Padeltraining

Lees onderstaande informatie goed door. Het betreft belangrijke informatie over de tennis- en padeltrainingen voor het komend seizoen. Daarna volgt het lesreglement. Als laatste een korte beschrijving van de inhoud van de padeltraining.

Info inzake Zomertraining Tennis & Padel - 2019

 • Start eerste week van april.
 • Kimbria Racket Club stelt haar leden in de gelegenheid tennis- en padeltrainingen te volgen bij de tennisschool onder leiding van Jo Mullens en Pascal Ramackers.
 • Gedurende het hele zomerseizoen blijft inschrijven mogelijk. Bij inschrijving na 26 maart bent u afhankelijk van de vrije plaatsen en vrije uren.
 • Een competitieteam kan als team deelnemen, zij dient zich dan als team aan te melden.
 • Zomertraining omvat 16 trainingen.
 • Een lesuur is vijftig minuten. Anderhalf lesuur is tachtig minuten.
 • Indeling van training wordt www.kimbriaracketclub.nl gepubliceerd. Bovendien ontvangt u bericht via e-mail, mits uw juiste adres bij de tennisschool bekend is.
 • Betalingsconditie: tennislessen binnen twee weken na aanvang van de cursus. Op aanvraag is een betalingsregeling in termijnen mogelijk.
 • Invullen van het inschrijfformulier wil zeggen dat u akkoord gaat met het lesreglement en de financiële consequenties daarvan.
 • De tennislessen gaan van start vanaf maandag 1 april 2019. Afhankelijk van weer en beschikbaarheid banen kan dit een week later zijn.

  Op de volgende dagen zal er geen training zijn:
  paasmaandag 2 april, koningsdag 27 april, meivakantie 27 april – 05 mei, Hemelvaartsdag 30 mei, Pinksteren 10 juni, zomervakantie 6 juli -18 augustus .

  Wij streven ernaar de indeling te publiceren vanaf 26 maart via www.kimbriaracketclub.nl.

Lesreglement 2018 / 2019 (Tennis & Padel)

Lesreglement: Tennistraining Jo Mullens / Pascal Ramackers 2018-2019

 1. Een lesuur duurt 50 minuten. Anderhalf lesuur duurt 80 minuten.
 2. Een zomerseizoen heeft een les periode van 16 weken. Een winterseizoen indoor heeft een les periode van 20 weken, outdoor 19 weken.
  Mits andere afspraken.
 3. Betaling: Bij aanvang ontvangt u een email met de kosten van de cursus.
  U dient deze betaling binnen twee weken na aanvang van de cursus te voldoen bij de trainer waarvan u berichtgeving krijgt.
  Bij achterstallige betaling heeft de tennisschool het recht om een lid te weigeren in de training.
  Bij tussentijdse beëindiging door de cursist blijft het totale lesgeld verschuldigd. Betalingstermijnen zijn bespreekbaar.
 4. Er zijn geen lessen tijdens feestdagen en de zomer ( basis-) schoolvakantie. In de winter is er geen training in de herfst-, kerst- en carnaval vakantie.
  De trainer zal via e-mail en site (www.jomullens.nl home page) trainingen afzeggen bij onwerkbaar weer, of andere dringende redenen.
 5. Voor trainingen die uitvallen door onbespeelbare banen ten gevolge van weersomstandigheden geldt de regel dat de eerste les niet wordt ingehaald, tweede les wordt wel ingehaald.
  Voor de derde en volgende les geldt regel zoals eerste en tweede uitgevallen les.
  Een aangevangen onderbroken les word gezien als gegeven.
  Maximaal worden twee trainingen ingehaald per seizoen.
 6. Privélessen worden altijd ingehaald.
 7. De trainer beoordeelt of een training niet kan doorgaan.
 8. Indien de groepsgrootte door omstandigheden anders wordt dan de cursus waarvoor u heeft ingeschreven, wordt het totaal aantal lesuren en/ of de betaling evenredig aangepast.
  Vermelde prijzen zijn gebaseerd op groeps groottes als vermeld in de info.
 9. In geval van blessures, ziekte, verhuizing et cetera kan alleen tot teruggave van het lesgeld worden overgegaan als de vrijgekomen trainingsplaats door iemand anders wordt ingenomen.
 10. Het missen van lessen door eigen toedoen ( ziekte, feestjes, andere bezigheden ) is voor eigen rekening.
  Meld je altijd af bij je eigen trainer. indien je jezelf 24 uur voor aanvang van de les hebt afgemeld, kan er gekeken worden of er een mogelijkheid is tot inhalen in incomplete groepen van hetzelfde niveau. Een garantie is dit echter niet.
 11. Indien trainingen uitvallen door ziekte / afwezigheid van de trainer worden deze ingehaald of vervangen door een andere train(st)er. Bij langdurige ziekte wordt gezocht voor een vervangende train(st)er. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zoeken we naar een andere oplossing door evt te verrekenen met vervolgtrainingen of in het uiterst geval met restitutie van het lesgeld.
 12. De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 13. Invullen van het inschrijfformulier wil zeggen dat u akkoord gaat met het les reglement en de financiële consequenties daarvan.
 14. In alle gevallen van nemen van zomer tennistraining dient u lid te zijn van de vereniging waar de trainingen gegeven worden. Voor wintertraining is dit niet van toepassing.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tennisschool.

Wat leer je bij padel?

Tijdens onze lessen leer je alles over padel. Denk hierbij aan; de spelregels, (basis)techniek, tactische tips & trucs en alles over het te gebruiken materiaal.

TRAININGSMETHODIEK. Ben je beginner, gevorderd of wedstrijdspeler? Voor ieder niveau en iedere leeftijd hebben wij een passende trainingsmethodiek samengesteld. Padel is voor iedereen!

JEUGD. Voor de jeugd is een aparte trainingsmethodiek vereist. Denk hierbij aan de basis van een balsport. Hoe stuitert een bal, hoe gebruik je het racket, hoe plaats je je voeten. Uiteraard houden we rekening met de spanningsboog van de leerlingen en wisselen sport en spel continu af.

BEGINNERS KLASSE. Tijdens deze trainingen gaan we dieper in op de achtergrond van padel, padelmaterialen (racket, ballen), de spelregels en de basistechnieken. Je leert waar je op welk moment het beste kunt gaan staan en hoe je de glazen wanden en het hekwerk bij je spel kunt betrekken.

GEVORDERDEN KLASSE. Wanneer je al ervaring hebt met padel gaan we dieper op de materie in. Zowel technisch als tactisch. We leren je bijvoorbeeld gebruik te maken van de glazen wanden en het hekwerk om de baan heen. Ons doel is om je klaar te stomen voor de wedstrijdklasse door je kwaliteiten te benutten en te blijven werken aan je positionering op de baan.

WEDSTRIJD KLASSE. We gaan weer een stap verder. Je gaat nu meer vanuit wedstrijdperspectief de lessen volgen. Samen zorgen we ervoor dat je mee kunt draaien op het hoogste niveau. We helpen je met het verbeteren van je vastheid, simuleren wedstrijdsituaties en blijven werken aan je techniek. Conditioneel dagen we je steeds meer uit.

Vamos!