Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto/Selfie


Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
What is a 'Pasfoto'?
For our english speaking friends.
A 'pasfoto' is not a photo of your passport, but a picture of yourself that you would use for a new passport.
Like a frontal selfie. This photo will be printed on your clubcard, and it is used in the club app!
 
Uitleg blok 'Activiteiten'
Er staat een vinkje bij Tennis, maar je wordt ook meteen voor Padel ingeschreven. Alle leden worden bij de KNLTB aangemeld voor Tennis en Padel.
Speel je nu nog bij een andere club, of heb je in het verleden bij ons of bij een andere club gespeeld, vul dan je bondsnummer in.
Dat maakt de communicatie met de bond wat makkelijker. Weet je het nummer niet meer.
Geen probleem. Gewoon leeg laten. Dan komt het ook goed.
 
LET OP ...
De rubrieken met een sterretje (*) zijn verplicht!!
Lees s.v.p. even de info bij de pasfoto, zie ?-icoontje..
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Kimbria Racket Club om de financiele verplichtingen middels incasso te vereffenen van bovenstaande IBAN.
(De contributie wordt in januari geïncasseerd.)
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Handtekening speler/ouder/verzorger:
*
(Ter bevestiging van de automatische incassso, s.v.p. hier je naam invullen.)
 
Ben je student? Dan krijg je korting!
Ja, ik ben student. Aanleveren van 'Bewijs van inschrijving' is verplicht!.
Ik ben ook lid van Amphitryon van de Hogere Hotelschool.
Stuur je 'Bewijs van inschrijving' naar ledenadministratie@kimbriaracketclub.nl.
Let op! Een kopie van je collegekaart is niet geldig.
 
Vrijwilligers
Kimbria Racket Club is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we tennis nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Daarom willen we de capaciteiten van de leden en hun ouders zoveel mogelijk benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur(visie, beleid, meerjarenplan, projecten, aansturing commissies)
Technische Commissie(organiseren van alle officiele competities in voor- en najaar)
Recreatie Commissie(organiseren van alle 'niet officiele' recreatieve toernooien en activiteiten)
Jeugd Commissie(alles wat met de jeugd te maken heeft)
Sponsorzaken(sponsoring management in de brede zin)
Onderhoud Park & Accommodatie(het park en het clubhuis in goede staat houden)
Barcommissie en/of Weekcoordinatie (Voorraadbeheer, Dagcoordinatie, etc)
Feesten & Evenementen(alle tennis-gerelateerde feesten en partijen)
Anders, nl.
 
Voorkeur
Heb je een voorkeur voor Padel en/of Tennis?
 
Tennishistorie
Speel je of heb je bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging:
Heb je competitie gespeeld?
In welke klasse?
Wil je bij ons competitie spelen?
 
Padelhistorie
Welk niveau speel je?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking