Contributies 2019

Overzicht lidmaatschappen en bijbehorende contributies.

Onze '2e helft van het seizoen actie' is gestart.
Voor de rest van 2019 betaal je 25,-
..... als je belooft lid te blijven in 2020.
Tennis tot half november en padel tot 31/12 voor
€ 25,-.
Hoe cool is dat?!

1 Vereniging, 1 Lidmaatschap, 2 Sporten, 1 Contributie.
Tennis & Padel voor 1 Prijs! Welkom bij Kimbria Racket Club.

Voor alle nieuwe lidmaatschappen geldt dat het contributiebedrag evenredig per maand afneemt, uitgaande van de periode dat het park bespeelbaar is: april t/m oktober. De vrijwilligersbijdrage (voor senioren) en het inschrijfgeld (eenmalige administratiekosten) vallen hier buiten.

Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig inschrijfgeld van € 27,05 per persoon in rekening gebracht.

Alle tarieven zijn o.b.v. automatische incasso.

Voor de leeftijden volgen we de KNLTB-methodiek.
Voorbeeld. Iedereen die in een jaar 5 wordt hoeft geen contributie te betalen. Wordt je in een jaar 6 dan val je in de groep 6 t/m 9 jaar, ongeacht wanneer je jarig bent.

Jeugdlidmaatschap t/m 5 jaar:
Contributie: gratis

Jeugdlidmaatschap van 6 t/m 9 jaar:
Contributie: € 62,86
(In het jaar dat een jeugdlid 6 jaar wordt, zal de contributie automatisch aangepast worden.)

Jeugdlidmaatschap van 10 t/m 16 jaar:
Contributie: € 92,95
(In het jaar dat een jeugdlid 10 jaar wordt, zal de contributie automatisch aangepast worden).

Jeugd Competitielidmaatschap t/m 16 jaar:
Contributie: € 27,05
Met dit lidmaatschap kun je deelnemen aan de voor- en najaarscompetitie bij Kimbria Tennis.
Voorwaarde is dat je lid bent bij een andere club. Je kunt niet afhangen om vrij te spelen.

Studentenlidmaatschap t/m 23 jaar:
Contributie: € 125,76 > op vertoon van een geldige studentenkaart
(In het jaar dat een student 24 jaar wordt, zal de contributie automatisch aangepast worden naar een Senior lidmaatschap.)

Seniorlidmaatschap:
Contributie: € 163,73
Kimbria Tennis hanteert een Vrijwilligerskorting van € 27,05. Deze wordt verrekend met de contributie van het opvolgende jaar als er minimaal 5 uur aan vrijwilligerswerk is besteed. Hiervoor is goedkeuring vereist van het Bestuur. Een actieve vrijwilliger betaald dus € 136,68.
Voor senioren geldt een bardienstverplichting van 2 diensten van 2,5 uur per jaar. Deze staat volledig los van de contributie en het vrijwilligerswerk.
(In het jaar dat een jeugdlid 17 jaar wordt, zal de contributie automatisch aangepast worden.)

Senior Competitielidmaatschap vanaf 17 jaar:
Contributie: € 54,67
Met dit lidmaatschap kun je deelnemen aan de voor- en najaarscompetitie bij Kimbria Racket Club.
Voorwaarde is dat je lid bent bij een andere club. Je kunt niet afhangen om vrij te spelen.

Familielidmaatschap:
Contributie: € 442,84
(Minstens 4 personen op hetzelfde adres, waarvan minimaal 2 jeugdleden.)

Medisch lidmaatschap:
Contributie: € 27,05
Alleen mogelijk voor leden die om medische redenen een periode niet kunnen spelen.
Meld dit s.v.p. zo spoedig mogelijk!