Baanreglement Kimbria Racket Club

Het Baanreglement is een formeel document dat door de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt goedgekeurd. Hierin worden een aantal spelregels afgesproken waar iedereen in de club naar dient te handelen. Zo wordt in geval van een onenigheid of een conflict over een bepaalde situatie, altijd even gekeken of het baanreglement een oplossing biedt. Zo niet dan beslist uiteindelijk het bestuur.

Gelukkig hebben we het baanreglement maar zelden nodig om tot een oplossing te komen.   

Downloads: