Financieel Topoverleg - ALV naar voorjaar

Een deel van de leden weet dat Kimbria Tennis een financieel jaar heeft dat loop van 1 okt t/m 30 sept. Naast het feit dat dit statutair niet juiste is heeft het bestuur in administratieve zin last van dit 'verschoven jaar'. We gaan het dus anders doen.

Het doel is dus om het boekjaar weer van 1 jan t/m 31 dec te laten lopen. Dat betekent ook dat we ons huidige boekjaar met 3 maanden gaan verlangen. Een jaar van 15 maanden. Op zich een knappe prestatie! Het heeft wel consequenties, die ik in detail niet kan reproduceren. Dat stoppen jullie ook met het lezen van deze blog. Niet verstandig dus. Om de financiële effecten te minimaliseren heeft onze penningmeester (Willem Schreurs) een aantal mensen om zich heen verzameld: Frits Janssen, Elmer Jacquemijns, Henk Klaasse Bos en Marc Welling. Samen zijn ze tot een voorstel gekomen om dit varkentje te wassen. Goed werk heren!
Ik zal het nog even samenvatten voor de minder financiële onder ons. Ik hoor daar ook bij! De Algemene Ledenvergadering kunnen we hierdoor verschuiven van November naar Maart, een timing waar ik als voorzitter erg blij mee ben. Een ALV aan het begin van het jaar, met de blik vooruit, zeg maar een nieuwsjaarborrel met inhoud voor de leden van Kimbria Tennis. Proost!

Peter van de Kragt
Voorzitter Kimbria Tennis

Blog Voorzitter Overzicht