Leer bridgen bij Kimbria Racket Club

We hebben goed nieuws voor alle leden van Kimbria Racket Club (eventueel ook voor familieleden, vrienden en bekenden die willen aansluiten). Uit contacten tussen bestuursleden van de Kimbria Racket Club en het District Zuid-Limburg van de Nederlandse BridgeBond is een initiatief ontstaan om in september/oktober a.s. te starten met een bridgecursus voor beginners.

Net als tennis, waar het accent ligt op bewegen van het lichaam, is bridgen een sport, waarbij het accent ligt op het soepel houden van de hersenen. Bridgen is een denksport. Het is een spel waar de spelers tot op hoge leeftijd veel plezier aan kunnen beleven, ook wanneer het onderdeel “bewegen” op latere leeftijd wat minder wordt. Sociale contacten worden door het spelen van bridge sterk uitgebreid.

Aan leden van Kimbria Racket Club en hun familieleden wordt nu de gelegenheid geboden zich in te schrijven voor zo’n nieuwe bridgecursus, die bestaat uit 10 à 12 wekelijkse lessen van ongeveer 2,5 uur.

Omdat we nog niet precies weten hoeveel personen gaan deelnemen en wat (voor deelnemers en docent) het meest geschikte tijdstip zou zijn voor zo’n cursus willen we langs deze weg eerst  inventariseren wie er belangstelling heeft  en hoe de voorkeur ligt voor een ochtend-, middag- of avondcursus en op welke dag. Al naar gelang de respons zal z.s.m. een concreet plan voor de cursus worden ontwikkeld. 

Aan de cursus zijn ca. € 80,00 aan kosten verbonden (i.v.m. zaalhuur, docent en lesmateriaal), doch die kosten  proberen we voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden.  Op termijn zal elke deelnemer ervaren, dat het aan de cursus bestede geld een goede investering blijkt te zijn.

Mogen we aan jullie vragen niet alleen zelf na te gaan of je aan zo’n cursus zou willen deelnemen, maar ook bij anderen in je omgeving te informeren of ze hiervoor belangstelling hebben? In dat geval kun je deze brief ook doorsturen.

Voor nadere vragen en/of belangstelling voor deze bridge cursus kun je terecht bij Jef Dautzenberg 06-82553564.

Uw deelname graag uiterlijk 21 augustus bevestigen naar het email adres jefdautzenberg@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Jef Dautzenberg (Vice-voorzitter district Zuid-Limburg NBB)

Peter van de Kragt (Voorzitter Kimbria Racket Club)

Marc Maassen (Ledenadministratie Kimbria Racket Club)

Nieuws Overzicht