De Bananenboxer

Bentis Open staat voor de deur. Het toernooi zit wederom nokkievol. Sinds 2 jaar delen we fruit, en met name bananen uit, om de sporters op de been te houden. We kregen die gele krachtpatsers van een lokale supermarkt (bedankt Lidl!). Echter dit jaar stopte die bijdrage. 'En nu? ... hebben we geen bananen!!'. Het lied 'Ik heb geen bananen' wordt tijdens de overleggen regelmatig ingezet om deze omissie in ons draaiboek te onderstrepen. En wie gaat het de vader van Coert vertellen? Die heeft vorig jaar nog iedereen pro-actief voorzien van deze kromme energiebommen. Hij zou de teleurstelling amper te boven komen, is de algemene opvatting binnen de groep.

Ik geloof niet in visioenen, maar op enig moment gebeurde er iets dat aardig in de buurt kwam. Een stem fluisterde: 'De Bananenboxer'. Die verkoopt geen melk, dat is duidelijk.

Ondanks dat dit fenomeen bestaat sinds 1942, krijg ik ze per Messenger te spreken:
Ik: 'Zowt geer banane welle sponsore veur de sporters vaan us ope toernooi?'
Bananenboxer: 'Ver maake wel un sjoen preiske.'
Ik: 'Dat vin iech sjiek. Wie goon ver dat regele?'
Bananenboxer: 'Kom ze mer hoole tijdens de vriedagmerret vaan Mestreech.'
Ik: 'Ok.'

Ik parkeer mijn auto in de garage van Mosa Forum en loop richting de markt. Meteen raak bij de 2e kraam. Niet over het hoofd te zien, zo groot. Ik op zoek naar Suus, zeg maar Mevrouw Bananenboxer. Ze begroet me alsof ze me al jaren kent. 'Goon ver regele', zegt ze, en roept een Bananenboxer-medewerker (kort: BBM) om te helpen. Ik reken alvast af met de pinpas bij 1 van de 4(!) kassa's. 'Zeg maar dat het 12,50 per doos is.' Intussen staan de dozen op de steekwagen en loopt de BBM met me mee. We gaan de eerste lift in, dan de tweede, tot aan de auto. Met een grote glimlach krijg ik een hand van deze jongeman. Intussen weet ik dat hij vroeger ook getennist heeft, maar dat hij nu aan kickboxen doet. Ik weet niet of alle BBMers in de vrije tijd moeten boxen, maar ik vond het wel een grappig toeval.

Ik breng de bananen naar Kimbria en al rijdend komt alles bij elkaar. Ik heb vandaag gezien hoe je met je klanten moet omgaan. En dat willen we bij Kimbria Racket Club ook. En daar hoort 'uitdelen van bananen tijdens het open toernooi' ook bij. Ik stap met een blij gevoel in de auto om naar huis te gaan. Nog 2 dagen en het gaat beginnen. Ik heb er zin!

Peter van de Kragt
Voorzitter Kimbria Racket Club

Blog Voorzitter Overzicht