Woensdagen - Padel Instuif

(English version available after dutch.)
Zoals intussen bekend hebben we 2 prachtige Padelbanen op ons park gekregen! Er wordt al goed gebruik van gemaakt maar natuurlijk willen we graag dat nog meer leden het spelletje Padel gaan uitproberen en uiteindelijk gaan spelen.

Om die reden wil de Padelcommissie graag een aantal Instuifavonden gaan organiseren waarbij iedereen welkom is! Deze instuifavond zal plaatsvinden op woensdagavonden van 20:00 tot 22:00 uur en iemand van de Padelcommissie zal hierbij aanwezig zijn om het in goede banen te leiden.

Aanmelden is niet nodig: kom gewoon op woensdagavond naar Kimbria en meld je bij de Padelbanen. We hebben rackets en ballen klaarliggen.

De 1e instuifavond zal plaatsvinden op woensdag 24 april! Bij voldoende animo gaan we dit iedere week vervolgen...

Wil je van tevoren meer weten of heb je andere Padel-vragen dan mail naar de Padelcommissie: padel@kimbriaracketclub.nl.

English version:
As you know by now we have 2 beautiful Padel courts at our park! Good use is already being made of it, but of course we would like more members to try out the Padel game and eventually start playing it.

For that reason, the Padel Committee would like to organize a number of Walk-in Evenings where everyone is welcome! This introductory evening will take place on Wednesday evenings from 8pm to 10pm and someone from the Padel Committee will be present to steer it in the right direction.

No registration is required: just come to Kimbria on Wednesday evening and report at the Padel court. Rackets and balls are available.

The 1st evening will be on Wednesday 24 April! With sufficient enthusiasm we will continue this every week...

Do you want to know more in advance or do you have other Padel questions, please mail the Padel Committee: padel@kimbriaracketclub.nl.

Nieuws Overzicht