Update 2: Info-avond en ALV staan vast!

In de afgelopen vakantieperiode is hard doorgewerkt door de Padelcommissie. Dat moet ook wel als we volgend seizoen de padelbanen willen openen. We zijn nu zover dat we de informatie-avond en de besluitvormende ALV geagendeerd hebben. De eerste is bedoeld om de leden en de buurtbewoners te informeren. De ALV is bedoeld voor de definitieve besluitvorming. Wil je aanwezig zijn bij deze sessies, ga dan even naar onze agenda en schrijf je in. Bij 'Lees meer' alvast wat meer info voor de liefhebber.

In eerdere communicatie hebben we 3 pijlers benoemd die samen een succesvol project mogelijk maken. Hieronder per pijler een update per 30 augustus 2018.

Financiering.
Om het risico van de investering zo klein mogelijk te maken hebben we gebruik gemaakt van de diensten van de Stichting Waarborgfonds Sport (kort: SWS). Hun doelstelling is om sportclubs in Nederland te helpen hun doelen te realiseren o.b.v. van een gezonde businesscase. Wij hebben dan ook aardig wat varkentjes moeten wassen om groen licht van SWS te krijgen. Dan ben je er echter nog niet. SWS staat borg voor 50% van de som als de gemeente de andere 50% voor haar rekening neemt. De positieve intenties van de gemeente Maastricht, geformuleerd in het recente coalitie-akkoord, hebben ertoe geleid dat Wethouder Bert Jongen ons geïnformeerd heeft dat de gezamenlijke borgstelling met SWS inderdaad doorgang kan vinden. Dit krijgt eind september formeel zijn beslag.

Met deze borgstelling in de hand kunnen we met meerdere banken aan tafel om zaken te doen. De financiële experts van de Padel-commissie zullen hier de meest gunstige variant kiezen, dat spreekt voor zich. We gaan er vanuit dat we deze tijdens de ALV van 1 oktober kunnen presenteren.

Leveranciers.
Wij zijn met drie leveranciers in gesprek gegaan. Deze staan op de shortlist van de KNLTB. Er hebben zich meer partijen gemeld n.a.v. onze berichten op de website, maar we hebben daar geen gehoor aan gegeven. Na een eerste ronde hebben we alle 3 de leveranciers voorzien van al onze vragen en opmerkingen, en met de vraag een aangepaste offerte te maken. Hier hoort bijvoorbeeld ook het voortschrijdend inzicht n.a.v. het vergunningentraject bij. Na het beoordelen van de 2e ronde offertes ontstond een voorkeur voor 1 partij. Hiermee zijn we nu in detail de zaken aan het doornemen. Gaat dat goed, dan blijven we bij deze partij. Zo niet, dan komen de andere 2 weer in beeld. We verwachten de aanbieding op 1 oktober rond te hebben.

Vergunning.
Geen enkele vergunningsaanvraag valt in de categorie 'appeltje-eitje', zo ook deze niet. Er is hard gewerkt om alles volgens de richtlijnen en termijnen van de gemeente aan te leveren. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in week 33. Deze is terug te vinden op de website van de gemeente. Let op: de tekst heeft het hier over transformatie van 2 tennisbanen naar 3 padelbanen, in tegenstelling tot de 2 padelbanen die in de huidige fase voorzien zijn. De bezwaarperiode loopt nu, en zal afgelopen zijn voor de ALV. Gezien de kwaliteit van de aanvraag verwachten we eigenlijk geen bezwaren die tot opschorting van de plannen zullen leiden, hooguit dienen de plannen aangepast te worden.

Padel bij Kimbria Racket Club Overzicht