Update 1 van de Padelcommissie

De Padelcommissie is op volle stoom. Er wordt gewerkt aan 3 pijlers: de inhoudelijke opdracht voor de aanleg van de padelbanen, de vergunning bij de gemeente, en de invulling van het financiële plaatje. Al deze pijlers moeten perfect uitgewerkt worden om goedkeuring te krijgen van de ALV om tot realisatie over te gaan. Bij het ontbreken van de één van de pijlers gaan de plannen sowieso niet door, dus ze zijn alledrie van even groot belang.

In de bijgevoegde plaatjes vind je de poster die binnenkort in ons clubhuis komen te hangen. Hierin is het plan, de tijdlijn en de status samengevat. We hangen een update op als er wezenlijke veranderingen zijn. Houdt de posters dus in de gaten. Verder kun je alle vragen kwijt via padel@kimbriatennis.nl.

Padel bij Kimbria Racket Club Overzicht